Burak Dündar Software Developer

ActionScript 3.0 Değişken Tanımlama - 1

var rakam:Number = 100;

var rakamGoster;

rakamGoster = rakam;

yazi.text = rakamGoster;

//yazi.text = rakam.toString(); Yukarıda bulunan 3 satırın yerine bu komut da yazılabilir.

trace(rakamGoster); //değerin çıktısını alırız.