Burak Dündar Software Developer

ActionScript 3.0 Değişken Tanımlama - 2

var tamSayi:int = 2; //int data tipi tam sayı verir, sonuç yine tam sayı olur.

//trace(tamsayi);

kirmizi.scaleX = tamSayi;