Burak Dündar Software Developer

ActionScript 3.0 Değişken Tanımlama - 3

var frameNumarasi:uint = 60; //negatif rakam kullanılamaz.

resim.gotoAndPlay(frameNumarasi);