Burak Dündar Software Developer

ActionScript 3.0 Değişken Tanımlama - 8

var tamSayi:int = 25; //int data tipi tamsayı verir, sonuç yine tam sayı olur.

//trace(tamSayi);

mavi.scaleX = tamSayi;

---

var frameNumarasi:unit = 25; //negatif rakam kullanılmaz.

resim.gotoAndPlay(frameNumarasi);