Burak Dündar Software Developer

ActionScript 3.0 Fonksiyon Kod Örneği - 2

function rakamGoster():Number{

var rakam:Number = 25;

return rakam;

}

var rakam:Number = rakamGoster();

mesaj.text = "Tanımlanan rakamın değeri: " + rakam;

---

function rakamlariTopla(sayi1:Number,sayi2:Number):Number{

var sonuc:Number = sayi1 + sayi2;

return sonuc;

}

mesaj.text = "Toplam = " + rakamlariTopla(5,4);